T-607/2015 UP Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i ispitivanja indikatora napona

28.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.