T-633/2015 UP Javna nabavka usluga - Resertifikaciona provera sistema QMS, EMS i OHSAS (standardi ISO i OHSAS)

23.3.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.3.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.3.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

9.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije