T-659/2015 UP Javna nabavka radova - Zamena zaštite i priprema za daljinsko upravljanje TS 110/35 kV "Ćuprija"

19.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru