T-660/2015 UP Javna nabavka radova - Zamena zaštite i priprema za daljinsko upravljanje TS 110/35kV "Kosjerić"

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija