T-661/2015 UP Javna nabavka radova - Radovi sa isporukom i ugradnjom opreme TS 110/10 kV Kruševac 3

17.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru