T-664/2015 UP Javna nabavka radova - Zamena zaštite i priprema za daljinsko upravljanje TS 35/10kV "Paraćin 2"

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru