T-668/2015 UP Javna nabavka radova - Radovi sa isporukom i ugradnjom opreme DV 35kV TS Lazarevac - TS Ljig

5.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru