T-697/2015 UP Javna nabavka radova - Radovi na sanaciji fasade (i pratećih fasadnih elemenata) obrađene mermerom uz izvođenje pratećih zanatskih radova kao i zamenu i doradu pojedinih elemenata ukupne površine mermernog dela oko 765m2

24.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru