T-698/2015 UP Javna nabavka radova - Građevinski, građevinsko zanatski i enterijerski radovi na preuređenju male sale za sastanke u Upravi površine 60m2

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

22.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka