T-701/2015 UP Javna nabavka radova - Radovi na odmaralištu u Vrnjačkoj Banji

24.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

6.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru