T-750/2015 UP Javna nabavka dobara - Oprema za kontrolno telo i overu brojila

26.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru