T-751/2015 UP Javna nabavka usluga - Servis opreme u baždarnici

26.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

18.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru