Javna nabavka radova br.11–16 - Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO 1kV, 10 (20)kV, priključaka i mernih mesta – Užice, Čačak, Aranđelovac

27.4.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od dve godine od dana stupanja okvirnog sporazuma na snagu

Javni poziv za podnošenje ponuda (engleski jezik)

Konkursna dokumentacija

Struktura cene - predmer i predračun

16.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.5.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacija

23.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.5.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacija

26.5.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacija

26.5.2016. godine
Specifikacija

26.5.2016. godine
Obaveštenje o produženju roku za podnošenje ponuda

27.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.5.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.6.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.7.2016. godine
Odluka o obustavi postupka JN

3.8.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN

28.9.2016. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2.11.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu