Javna nabavka radova br. 94–16 - Automatizacija u ogranku Aranđelovac (uvođenje TS 35/10kV u SDU i DC u pogonu Topola)

13.10.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.11.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

30.12.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru