Javna nabavka dobara br. 97–16 - Drveni stubovi

17.10.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.11.2016. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

26.12.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu