Javna nabavka dobara br. 133–16 - Usluga uzorkovanja i ispitivanja ulja na prisustvo PCB u elektroenergetskim postrojenjima

26.12.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.3.2017. godine
Odluka o obustavi postupka JN

27.3.2017. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN