Javna nabavka dobara br. 134–16 - Usluga sanacije kontaminiranog zemljišta

27.12.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.1.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.1.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.1.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.1.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.3.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

24.5.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1.

24.5.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 2.

24.5.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 3.

24.5.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 4.

24.5.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 5.