Javna nabavka dobara 148–16 - Modernizacija i klimatizacija DDC

23.6.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.10.2017. godine
Odluku o dodeli ugovora

15.12.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

9.3.2017. godine
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci

27.6.2017. godine
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci