Javna nabavka dobara br. 149-16 - Nabavka mrežne opreme

20.3.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.4.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.4.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.4.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.4.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.4.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.4.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

18.4.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.4.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.4.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

5.6.2017. godine
Odluka o dodeli ugovora

8.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

8.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.