Javna nabavka dobara br. 151-16 - Nadogradnja mrežne infrastrukture

20.3.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.4.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

19.4.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.4.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

3.5.2017. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

26.5.2017. godine
Odluka o dodeli ugovora

23.6.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru