Javna nabavka dobara br. 159–16 - Usluge pripreme dokumentacije i obuka zaposlenih za implementaciju standarda 27001:2013

19.4.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.5.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.5.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.5.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.5.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.5.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

18.5.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.6.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

10.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu