Javna nabavka dobara br. 174–16 - Zimska zaštitna odeća i obuća

8.2.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.3.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.3.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

7.3.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.4.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

22.5.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

4.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za distributivno područje Kraljevo

4.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za distributivno područje Beograd

4.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za distributivno područje Kragujevac

4.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za distributivno područje Niš

4.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za distributivno područje Novi Sad