Javna nabavka 179–16 - IRCA akreditovani kursevi za proveravače, vodeće proveravače i tranzicioni kursevi zaposlenih u centru za IMS, BZ i KMEE

23.6.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.7.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.9.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

10.11.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu