Javna nabavka radova 184–16 - Centar za obuku dispečera - DTC

23.6.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od godinu dana od dana zaključenja okvirnog sporazuma za javnu nabavku radova

Konkursna dokumentacija

23.8.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

3.11.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu