Javna nabavka dobara br. 187–16 - Lična zaštitna sredstva - Letnja zaštitna odeća i obuća

7.2.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.3.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.3.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

28.4.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

5.6.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

10.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma za DP Beograd

10.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma za DP Kragujevac

10.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma za DP Kraljevo

10.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma za DP Niš

10.8.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma za DP Novi Sad