Javna nabavka radova 204–16 - Radovi sa isporukom dobara za TS 110/35/10 kV „Užice 2“

24.7.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku radi zaključenja ugovora za javnu nabavku radova

Konkursna dokumentacija

4.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.8.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.9.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.9.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.9.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.9.2017. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u okviru postupka

12.10.2017. godine
Odluka o obustavi postupka

24.10.2017. godine
Obaveštenje o obustavi postupka