T-38/13 Javna nabavka dobara - Telekomunikaciona oprema i uređaji za Call centar, komponente, periferni uređaji za PC računare i druga oprema, brojačica novca

02.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.08.2013. godine
Pitanja u vezi konkursne dokumentacije