T-42/13 Javna nabavka usluga - Ugradnja opreme sa ugradnjom iste u cilju prilagođavenja 10kV bloka SIEMENS 8 DJH TRRR za daljinsko upravljanje i uvođenje TS 10/0,4 kV "Divčibare 1" u sistem daljinskog upravljanja

06.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

08.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka