T-44/13 Javna nabavka usluga male vrednosti - Dezinsekcija i deratizacija u poslovnim i pogonskim objektima

05.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašenjenje konkursne dokumentacije

17.09.2013. godine
Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

Pojašenjenje konkursne dokumentacije

24.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora