MN-45/13 Javna nabavka usluga - Ispitivanje PP aparata

09.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pojašenjenje konkursne dokumentacije

13.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

Pojašenjenje konkursne dokumentacije

17.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.09.2013. godine
Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

06.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru