T-47/13 Javna nabavka dobara

18.10.2013. godine

• Oprema za zatezno, noseće i spojno prihvatanje za SN i NN SKS, neizolovano uže i kabl, prateća opreme i pribor (prva partija),
• Instalacioni pribor, oprema i prateća sredstva za održavnje (druga partija),
• Osigurači i postolja osigurača (treća partija),
• Metalna galanterija:konzole, sonde za uzemljenje,pocinkovana žica, pocinkovana traka (četvrta partija),
• Samonosivi kablovski snopovi (peta partija)

Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

08.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije