T-53/13 Javna nabavka dobara - Oprema za server salu, telekomunikaciona oprema i rezervni delovi za računare i druga oprema

30.11.2013. godine

• oprema za server salu (prva partija),
• telekomunikaciona oprema (druga partija),
• rezervni delovi za računare i druga oprema (treća partija),
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.12.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru