T-55/13 Javna nabavka dobara sa uslugom ugradnje 10kV - postrojenja u trafostanici 10/0,4kV "Stefil 2" u Valjevu

18.12.2013. godine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru