T-270/2014 VA Javna nabavka male vrednosti - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

30.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

31.12.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

19.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru