T-31/2014 VA Javna nabavka male vrednosti - Dobra dekorativne holtikulture

08.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.05.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

16.05.2014. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

29.05.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru