T-622/2014 VA Javna nabavka male vrednosti - Usluge transporta neispravnih vozila ED Valjevo

12.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru