T-122/2014 VA Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u Ogranku Valjevo

15.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru