T-160/2014 VA/II Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u Ogranku ED Valjevo

4.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru