T-160/2014 VA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u Ogranku ED Valjevo

13.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.6.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

6.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.