T-162/2014 VA Javna nabavka dobara - Dobra za izgradnju elektroenergetskih objekata

20.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7, 9, 10 i 11.

19.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru