T-263/2014 VA Javna nabavka usluge - Usluga očitavanja brojila električne energije potrošača na konzumnom području ED Valjevo

17.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.04.2014. godine
Pojašnjenja konkursne dokumentacije

09.05.2014. godine
Pojašnjenja konkursne dokumentacije

05.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

05.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

05.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

05.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

05.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

05.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.