T-340/2014 VA Javna nabavka usluga – Izrada projekta u postupku legalizacije objekata

10.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija