T-387/2014 VA Javna nabavka RADOVA – Uređenje lokacije u Osečini

19.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru