T-505/2014 VA Javna nabavka usluga – Održavanje sistemske sale

2.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija