T-515/2014 VA Javna nabavka usluga – Održavanje personalnih računara

28.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija