T-545/2014 VA Javna nabavka usluga – Održavanje sistema za video nadzor

28.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija