T-593/2014 VA/III Javna nabavka usluga - Usluge održavanja vozila (limarski i farbarski radovi na vozilima)

2.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka