T-706/2014 VA Javna nabavka usluga - Usluge restorana

09.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

06.06.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru