T-79/2014 VA Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje el.en. objekata

15.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.06.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda