T-82/2014 VA Javna nabavka dobara - Oprema za sistem video nadzora

10.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija